Артыкбаев Элмир Согушбекович

Талапкердин программасы

  1. Кара-Жыгач   айылындагы суу жээктерин  бекемдөөнү    уюштуруу.
  2. Ички  чарбалык жолдорду  ондоп  түзөө.
  3. Айылга  инвестиция  тартуу
  4. Кичи ишкерликти которуу.
  5. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөр  менен иш алып баруу.
  6. Дыйканчылыкты өстүрүү    жана сортторду  сунуштоо.
  7. Зордук-зомбулук боюнча иш алып баруу.
  8. Көйгөйлүү   маселе болгон мигранттар жана алардын балдары менен иш алып баруу.

 

Талапкердин шайлоолорго катышуусу (талапкердин шайланган кызматтарда жана шайланган органдардагы маалымат хронологиясы) жок