Рыскулов Ринат Калыбаевич

Талапкердин программасы

 • Калктын аярлуу катмарына колдоо көрсөтүү;
 • Социалдык теңсиздикти жоюу;
 • Калктын социалдык абалын жакшыртуу. Муктаждарга камкордук, жумушсуздукту кыскартуу.
 • Менчик ишканаларды  өнүктүрүүгө  жардам  берүү.
 • Ичүүчү таза  суу менен  айылдын  баардык  жашоочуларын  камсыз  кылууну  уюштурууга  жардам  берүү.
 • Суугат үчүн  пайдаланган  арыктарды,  каналдарды,  суу  өткөргүч  түтүктөрдү  тазалоону  уюштуруу,
 • Таштандыларды азайтуу жана кайра иштетүү.
 • Экономика багытында, ишкердикти колдоо, сырьёлук эмес экспорт багытындагы бизнеске колдоо көрсөтүү.
 • Жергиликтүү бюджеттин  толукталышына,  көбөйүшүнө  жардам  берүү,  салыкты  өз  убагында  берүүнү  калкка  түшүндүрүү.
 • Экотуризмди өнүктүрүү. Туризм чөйрөсүндө  ишмердүүлүктү  өнүктүрүүгө (экотуризм, заманбап  туристик  зонага  айландыруу)  жардам  берүү.
 • Негизги жана ички көчөлөрдү иретке келтирүү. Тратуарлар, жол жээктерин эстетикалык кооздукка айландыруу, бак-дарак тигүү ж.б.
 • Жарыктандыруу, көчө  чырактарын  орнотууну  уюштуруу.
 • Туризмден түшкөн пайданын бир бөлүгүн жергиликтүү бюджетке калтыруу.
 • Жаратылышты коргоочу мыйзамдарды күчөтүү, жашылдандыруучу аянттарды кеңейтүү.
 • Экологияны сактоо,  айлана  чөйрөнү,  жан жаныбарларды, канаттууларды  коргоо   
 • Жаратылышты сактоо, таштандыларды алып чыгуу, зыянсыздандыруу.

Турмуш тиричилик  калдыктарын (желим, темир ж.б.) төгүүчү  контейнерлерди  орнотууну,  таштандыларды  ташып  кетүүнү  уюштуруу...

 • Ар турдуу долбоорлор менен иштеп айылды өнүктүрүү үчүн инвестиция тартуу.

 

Талапкердин шайлоолорго катышуусу (талапкердин шайланган кызматтарда жана шайланган органдардагы маалымат хронологиясы) жок