Уметалиева Айсалкын Сагыновна

Талапкердин программасы

  1. Кара-Жыгач   айылындагы   аялдардын укугун  коргоо
  2. Ички  чарбалык жолдорду  ондоп түзөө.
  3. Айылга  инвестиция  тартуу
  4. Кичи ишкерликти көтөрүү.
  5. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөр  менен иш алып баруу.
  6. Кара-Жыгач  айылында  билим беруу   тармагын  өнүктүрүү.
  7. Дыйканчылыкты өстүрүү   жана сортторду  сунуштоо.
  8. Зордук-зомбулук боюнча иш алып баруу.

 

Талапкердин шайлоолорго катышуусу (талапкердин шайланган кызматтарда жана шайланган органдардагы маалымат хронологиясы) жок