Турдубаев Муратбек Сагынович

Талапкердин программасы

  1. Кара-Жыгач   айылындагы суу жээктерин  бекемдөөнү  уюштуруу.
  2. Ички  чарбалык жолдорду  ондоп түзөө.
  3. Айылга  инвестиция  тартуу
  4. Кичи ишкерликти көтөрүү.
  5. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөр  менен иш алып баруу.
  6. Дыйканчылыкты өстүрүү жана сортторду  сунуштоо.
  7. Зордук-зомбулук боюнча иш алып баруу.

 Талапкердин шайлоолорго катышуусу (талапкердин шайланган кызматтарда жана шайланган органдардагы маалымат хронологиясы) жок