Балтабаев Бахтияр Кочкорбаевич

Талапкердин программасы

  1. Кара-Жыгач   айылындагы суу жээктерин  бекемдөөнү   уюштуруу.
  2. Ички  чарбалык жолдорду  ондоп  түзөө.
  3. Айылга  инвестиция  тартуу
  4. Кичи ишкерликти которуу.
  5. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөр менен иш алып баруу.
  6. Дыйканчылыкты өстүрүү   жана сортторду  сунуштоо.
  7. Зордук-зомбулук боюнча иш алып баруу.
  8. Айыл  өкмөтүнүн  бюджеттин  көзөмөлдөө.  
  9. Көйгөйлүү  маселе болгон мигранттар жана алардын балдары менен иш алып баруу.

 

Талапкердин шайлоолорго катышуусу (талапкердин шайланган кызматтарда жана шайланган органдардагы маалымат хронологиясы) жок