Кудайкулов Ренат Паязович

1983-жылы 25-майында Майдан айыл аймагында туулган. "Сандал-Тоо" дыйкан чарбасынын мүчөсү.