Жунусалиев Галмамат Абсаматович

1965-жылдын 27-январында Кара-Жыгач айылында туулган. “Дыйкан “ орто мектебинде мугалим.