Жаналиев Шайбек Жолдошбаевич

1988-жылдын 18-июлунда Кара-Кыштак айылында туулган. “Дыйкан” дыйкан чарба мүчөсү.