Бегалиев Талантбек Абдирашитович

1983-жылдын 20-июлунда Майдан айыл аймагындагы Кароол айылында туулган. "Кадамжайайылкөмөк" АК эмгектенет.