Нишанов Айдарали Таштанович

1975-жылдын 9-июлунда Майдан айылына караштуу Кароол айылында туулган. “Кароол” дыйкан чарбасынын мүчөсү.