Албекова Мавлудахон Жолдошовна

1974-жылдын 27-мартында Майдан айылында туулган. №25 ГСВнын медайымы болуп эмгектенет.