Хайиткулова Ойжамол Исмоиловна

1977-жылдын 12-апрелинде Озбекистан Республикасынын Фергана облусунун У. Юсупов айылында туулган. Сары-Алтын орто мектебинде мугалим.