Джусупалиев Абдижамбил Насирович

1978-жылдын 2-майында Кадамжай районуна караштуу Бак айылында туулган. “Эрк-95” дыйкан чарбасынын мүчөсү.