Акимов Абдижалил Абдисаламович

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын 2022-жылдын 18-сентябрындагы №3 чечими менен талапкер Акимов Абдижалил Абдисаламович шайлоо фондун түзбөгөндүгүнө байланыштуу каттоодон баш тартылган.