Тагаев Бейшен Абдилатович

1982-жылдын 18-майында Майдан айылында туулган. Кызыл-Кыя ЦОВП, травматолог дарыгери.