Кадырова Руфина Асхатовна

Депутаттык программасы:

Чын дилим менен ѳз айылыма адал кызмат кылуу!

 

Ѳз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткаруу. Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери менен биргеликте айылдык социалдык маселелерин чечүү. Айылдын ички жолдорун оңдоого ѳз салымымы кошуу. Айылда аткарылып жаткан чарбалык иштерди ѳз убагында жана сапаттуу аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ жана жардам берүү.