Джунусова Гүлүкан Абдимажидовна

Депутаттык программасы:

Элим үчүн ак эмгегимди аябайм.

Айыл өкмөттүн кызматкерлери менен биргеликте айылдын социалдык маселелерин чечүү. Айыл өкмөттүн бюджетин толтурунун туура багыттарын иштеп чыгуу жана сарамжалдуу пайдалануу. Айылда көйгөйлүү маселелерди өз убагында чечүү.