Кожомурат уулу Орозмамат

Депутаттык программасы:

Баары бирѳѳ үчүн, бирѳѳ баары үчүн!

Элдин кѳйгѳйүн угуу жана Отуз-Адыр айылын ѳнүктүрүү