Суранова Бужамал Амировна

Депутаттык программасы:

Билим гана адамды эркин жана бийик кылат!

1.Проект менен иштер бузулуп жаткан интернаттын ордуна 6 жаштагы балдар жана бөлүнүп окуган класстарга класстар жетишпегендиктен жаны мектеп имаратын куруу.

2.Отуз-Адыр айылында (калктын саны көп) СПАны заманбап аппараттар менен камсыз кылуу.

3.Турмуш шарты оор, социалдык жактан аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарына жардам берүү.