Раев Кыялбек Маматкадырович

Депутаттык программасы:

Айылдын көйгөйү-менин көйгөйүм.

Шайлоого бара жатканымдын максаты – айылдын экономикалык-социалдык инфракструктурасынын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошуу жана көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берүү.