Кулмирзаева Барчинай Арабидиновна

Депутаттык программасы:

Эл үчүн!

Шайлоого бара жатканымдын максаты – айылдын экономикалык-социалдык инфракструктурасынын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошуу жана көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берүү.