Кожомбердиев Таалайбек Усеналиевич

Туулган жылы жана жери: 02.11.1986, Кара-Суу району, Отуз-Адыр айылы

Билими: бүтпөгөн жогорку, Ош мамлекеттик университети, салык жана салык чогултуу адистиги.

Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш тажрыйбасы:

«Таалай» дыйкан чарбасынын башчысы.

Жеке маалымат: үй-бүлөлүү.

Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу району Отуз-Адыр айылы

Тел. +996 755586464

E-mail: taalai.kozhomberdiev@gmail.com