Айдаралиева Айнагүл Бурканбековна

Депутаттык программасы:

  1. Отуз-Адыр айылдык аймагындагы үйүндө отурган аялдарга жумуш ордун түзүп берүү менен, алардын үй бүлөөсүнүн жашоо деӊгээлин көтөрүү;
  2. Аялдар коомдо зор күч, аларды коомдук иш- чараларга тартуу менен айылдын инфраструктурасын жакшыртууга көмөк көрсөтүүгө үндөө;
  3. Кыздуу үйдө – кыл жатпайт дегендей, айылдарда, көчөлөрдө тазалыктын болушун сактоого чакыруу, катуу тиричилик таштандыларын чыгаруу маданиятын калк арасына жеткирүү, бөлүп сорттоп чыгарууну түшүндүрүү.