Сатыбаев Каныбек Аскарович

Депутаттык программасы:

Баары бирөө үчүн бирөө баары үчүн!

Элдин көйгөйүн угуу жана Отуз-Адыр айылын өнүктүрүү.