Абдурасулов Майрамбек Хакимжанович

Депутаттык программасы:

Айыл өкмөт, коомчулук менен биргеликте бюджетти көбөйтүү жана туура пайдаланууну көзөмөлдөө. Ири долбоорлорду жазып, инвесторлорду тартып калктын социалдык-экономикалык абалын жакшыртууга көмөктөшүү.