Алимова Гулнора Абдулатифовна

Туулган жылы жана жери: 14.05.1970, Джигадлик а, Конибодом району

Билими: Орто

Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш тажрыйбасы: “ Самаркандек байланыш бөлүмүндө почтальон.

Байланыш үчүн маалымат: Самаркандек айылы, тел: 0772471785