Матисакова Токтобубу Каримовна

Туулган жылы жана жери: 08.10.1980-ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке айылы.

Билими: Жогору билимдүү, И.Арабаев атындагы КГПУну аяктаган диплом.

Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш  тажрыйбасы: 2005-2017 ж.-КР ЭЛТР компанияда адис.

2022 ж. баштап Кожеке орто мектебинде англис тил мугалими.

Байланыш үчүн маалымат: Тескей-Кожеке  айылы, телефон: 0778 72 44 78