Жээнбеков Келдибек Эркинбекович

Фамилиясы: Жээнбеков

Аты: Келдибек

Атасынын аты: Эркинбекович

Туулган датасы: 1985. 8-март

Иштеген жери жана элеген кызматы: убактылуу иштебейт

Урааны:Сиздин тандоонуз Кыргызстандын келечегин аныктайт !