Арзыкулов Сүйүнбек Абитович

Фамилиясы: Арзыкулов

Аты: Сүйүнбек

Атасынын аты: Абитович

Туулган датасы: 15.08.1958

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Пенсионер

Урааны: Улуу кыргыз элим.

ШТАБДЫН ДАРЕГИ:  БЕКМАМАТ ОСМОНОВ 8   АЙЫЛ КУРУЛУШ

ТЕЛ:0778845813,0552012920

ПОЧТА: arzykulovsuiunbek@gmail.com