Тукунов Акжолтой Шакирбекович

Фамилиясы: Тукунов

Аты: Акжолтой

Атасынын аты: Шакирбекович

Туулган датасы: 29.03.1981

Иштеген жери жана элеген кызматы: Убактылуу иштебейт