Хасанов Канат Зерликович

Фамилиясы: Хасанов

Аты: Канат

Атасынын аты: Зерликович

Туулган датасы: 10.08.1970

Иштеген жери жана элеген кызматы: Убактылуу иштебейт