Аты жөнү Туулган датасы Жынысы Национальность Билими Организация Кызматы Статус
1 Балтабаев Ибрайим Мадалиевич 12.04.1979 Эркек Кыргыз Жогорку билим "ТБ строй" Жетекчи, 01.04.2019 - Көрсөтүлдү
2 Матосмонов Жеңишбек Джамалдинович 08.03.1967 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
3 Насирова Саадат Камчыевна 03.03.1981 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
4 Шамши уулу Сражидин 03.04.1975 Эркек Кыргыз Жогорку билим Т.Иметова атындагы №7 мектеп Организатор завуч , 01.09.2020 - Көрсөтүлдү
5 Дустов Эркинжан Миталипович 08.03.1988 Эркек Тажик Жогорку билим Кызыл кийском медицинском колледже Программист, 01.09.2018 - Көрсөтүлдү
6 Усөнова Гүлжамал Келдибековна 26.10.1968 Аял Кыргыз Жогорку билим БатМУ КПИ Мугалим, 01.09.1998 - Көрсөтүлдү
7 Абдувапов Шукурбек Тажибаевич 31.05.1961 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
8 Тошмирзаев Алишер Фаязович 23.08.1968 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Каттоодон четтетилди
9 Кочкорова Гулнура Атамырзаевна 01.10.1973 Аял Кыргыз Жогорку билим БатМУ КГПИ Предподователь, 01.09.2011 - Көрсөтүлдү
10 Топчубаев Элдиар Осмонович 20.03.1991 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
11 Тошбаев Мухамед-Али Жуманазарович 07.01.1988 Эркек Кыргыз Жогорку билим TOP-Notel Дестрибютер , 01.06.2018 - Көрсөтүлдү
12 Ганыева Нуржамал Алимбаевна 10.12.1992 Аял Кыргыз Жогорку билим ЗАО "ЮКЦ" Спец. по учр., 01.06.2017 - Көрсөтүлдү
13 Молдомуратов Мурзахмат Тойчуевич 03.07.1969 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
14 Холиков Айитбой Пулатович 07.01.1967 Эркек Кыргыз Жогорку билим БатГУ ККТИ Педагог, 01.09.2007 - Көрсөтүлдү
15 Каракулова Шайгүл Расулжановна 02.07.1984 Аял Кыргыз Жогорку билим ср. школа "Манас-Ата" Предподователь, 01.09.2006 - Көрсөтүлдү
16 Тошмирзаев Зоиржон Фаёзович 02.02.1981 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
17 Сатывалдыева Махира Иргашевна 16.04.1970 Аял Өзбек Жогорку билим школа №4 им. А.С.Пушкина Предподаватель , 01.09.2015 - Көрсөтүлдү
18 Айткулов Өмурбек Болотбекович 13.12.1991 Эркек Кыргыз Жогорку билим ЗАО "ЮКЦ" Адис , 01.01.2018 - Көрсөтүлдү
19 Маматалиева Гулнара Айдаралиевна 28.04.1969 Аял Кыргыз Жогорку билим Отдел.образования, г.Кызыл-Кия. Методист , 01.09.2003 - Көрсөтүлдү
20 Мадазимов Эргашали Юнусалиевич 02.06.1985 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
21 Муктар кызы Канекей 19.10.1990 Аял Кыргыз Орто билим сш №7 Педагог, 01.09.2019 - Көрсөтүлдү
22 Тургунбаев Таян Мыктыбекович 10.01.2000 Эркек Кыргыз Бүтпөй калган жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
23 Амирабеков Коконбек 11.04.1996 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
24 Рахматулаева Айдана Жалалидиновна 31.05.1999 Аял Кыргыз Бүтпөй калган жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
25 Саитов Халимжон Рустамжанович 23.05.1992 Эркек Тажик Орто билим ЧП. строй работник , 01.01.2018 - Көрсөтүлдү
26 Турсуналиев Примберди Шамшиевич 09.12.1963 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
27 Турсунова Нигора Юлдашжановна 12.09.1981 Аял Өзбек Жогорку билим БатГУ КГПИ педагог, 01.09.2018 - Көрсөтүлдү
28 Боронбаев Усон Жумабаевич 23.07.1966 Эркек Кыргыз Жогорку билим БатГУ ККТИ инспектор ОК, 01.09.1996 - Көрсөтүлдү
29 Аскарбек уулу Темурлан 31.07.1994 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
30 Болотбек кызы Акбермет 01.06.1990 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
31 Юсупжанов Акбаржон Адхамжанович 05.01.1995 Эркек Өзбек Орто билим станция тех. обслуживания газо-электросваршик , 01.09.2014 - Көрсөтүлдү
32 Кудайбердиев Мухтарали Акылбекович 29.12.1997 Эркек Кыргыз Бакалавр ЗАО "ЮКЦ" Оператор, 01.10.2019 - Көрсөтүлдү
33 Карыбек кызы Нурила 22.12.1980 Аял Кыргыз Жогорку билим №4 школа г.Кызыл Кия Преподаватель , 01.09.2011 - Көрсөтүлдү
34 Сабаев Русланбек Кудайбердиевич 23.02.2000 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
35 Суранов Мусурманкул Нажмединович 31.03.2000 Эркек Кыргыз Орто кесиптик билим Стоматологическая клиника Ассистент, 01.08.2020 - Көрсөтүлдү
36 Тошмирзаева Айсалкын Назировна 09.02.1970 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
37 Одинаев Азизжан Ахметович 11.05.1986 Эркек Тажик Орто билим ЮКЦ Электромонтёр , 03.04.2013 - 01.06.2014 Көрсөтүлдү
38 Мадиев Абдыжапар Абибиллаевич 21.02.1959 Эркек Кыргыз Жогорку билим Кызыл-Кийский медицинский колледж АХЧ, 01.09.1997 - Көрсөтүлдү
39 Борубекова Жылдызкан Шайдуллаевна 23.11.1981 Аял Кыргыз Жогорку билим РЭС Контролер Оператор, 21.09.2017 - Көрсөтүлдү
40 Тойчиев Абдылазиз Токурович 17.06.1969 Эркек Кыргыз Орто билим Манас ата орто мектеби Преподаватель , 01.09.1992 - Көрсөтүлдү
41 Жуманазарова Жанна Жуманазаровна 12.12.1986 Аял Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
42 Топчубаев Жалалидин Арапович 30.09.1966 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
43 Акматалиев Алмазбек Маматазизович 15.06.1981 Эркек Кыргыз Орто билим ЮКЦ рабочий , 01.01.2016 - 01.01.2018 Көрсөтүлдү
44 Зикирова Шайгуль Камаловна 23.11.1963 Аял Кыргыз Жогорку билим Бат МУ КПИ Преподаватель, 01.09.1999 - Көрсөтүлдү
45 Асилбек уулу Адилет 12.06.1999 Эркек Кыргыз Бүтпөй калган жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
46 Аскарбек уулу Руслан 30.10.1999 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
47 Авакулова Айымкан Мусурманкуловна 24.02.1972 Аял Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү