Аты жөнү Туулган датасы Жынысы Национальность Билими Организация Кызматы Статус
1 Анарбаев Нуртай Абдирасулович 26.08.1989 Эркек Кыргыз Жогорку билим Кызылкия шаардык шаркуруу жана архитектура башкармалыгы специалист отдела ПСД, 01.03.2018 - Көрсөтүлдү
2 Миркадыров Мухтар Мирсалиевич 25.09.1956 Эркек Өзбек Жогорку билим Частный адвокат Адвокат Көрсөтүлдү
3 Мадиярова Чолпон Абдиллазизовна 06.10.1978 Аял Кыргыз Жогорку билим КИПК Директордун орун басары, 03.10.2000 - Көрсөтүлдү
4 Алимкулова Кыймат Жаликуловна 06.06.1959 Аял Кыргыз Орто билим Кесиптик техникалык окуу жайы Бухгалтер, 01.09.1976 - Көрсөтүлдү
5 Салайдинов Тимур Марипович 17.07.1992 Эркек Кыргыз Жогорку билим ЮКЦ Специалист по учету продукции, 23.08.2018 - Көрсөтүлдү
6 Нурматова Шохидахон Валижановна 21.05.1979 Аял Өзбек Жогорку билим Мол Булак Банк Офис менеджери, 04.05.2015 - Көрсөтүлдү
7 Масаитова Огулай Эргешевна 24.07.1962 Аял Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
8 Темиров Маматкозу Усенович 21.06.1961 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
9 Маматова Диларамхан Буватаевна 24.12.1966 Аял Кыргыз Жогорку билим А.С.Пушкин ат.№4 орто мектеби Башталгыч класстарынын завучу, 01.09.1983 - Көрсөтүлдү
10 Хохлова Ирина Андреевна 12.10.1950 Аял Орус Жогорку билим ЦСМ зам директор по лечебной работе, 02.02.2002 - Көрсөтүлдү
11 Жанибек уулу Бексултан 26.07.1994 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Кызыл-Кыя архитектурасы куруучу жана архитектура башкармалыгында адис, 10.09.2018 - Көрсөтүлдү
12 Шакирова Рахат Мамасалиевна 18.12.1981 Аял Кыргыз Жогорку билим У. Гулматов орто мектеби мугалим, 10.09.2003 - Көрсөтүлдү
13 Шералиева Айсалкын Абдрахмановна 13.01.1971 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
14 Жаныбеков Абдырасул Аширбаевич 27.12.1953 Эркек Кыргыз Жогорку билим Кызыл-Кыя аймактык ооруканасы врач уролог , 01.08.1977 - Көрсөтүлдү
15 Матаева Гүлжан Жунусовна 07.04.1975 Аял Кыргыз магистр БатМУ окутуучу, 01.02.2011 - Каттоодон четтетилди
16 Муратова Гулзат Муратовна 19.01.1985 Аял Кыргыз Орто билим "ЮКЦ" ПТО весовая, 05.09.2013 - Көрсөтүлдү
17 Карабаев Алмазбек Абдиманапович 18.06.1989 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
18 Жээнбаева Жумагул Эргешовна 20.06.1969 Аял Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
19 Хамидова Шахноза Баймурзаевна 20.02.1983 Аял Өзбек Жогорку билим КИПК Кафедра башчысы, 01.04.2019 - Көрсөтүлдү
20 Худайбердиев Жахонгир Кабилжанович 03.08.1992 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
21 Исмайилова Айнура Кушбаковна 07.04.1985 Аял Кыргыз Жогорку билим БатМУ КГПИ информатика окутуучусу, 01.09.2007 - Көрсөтүлдү
22 Анарбаева Жумагул Абдурахмановна 24.02.1966 Аял Кыргыз Жогорку билим Кызыл-Кыя борбордук оорууканасы врач -инфекционист, 01.09.1993 - Көрсөтүлдү
23 Гатауллин Равиль Ахтямович 09.05.1971 Эркек Татар Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
24 Гүлжигитов Маратбек Гүлжигитович 01.05.1993 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
25 Нишанова Жазгүл Шамшидиновна 23.11.1987 Аял Кыргыз Орто атайын билим Кызыл-Кийский горнотехнический колледж преподаватель , 01.09.215 - Көрсөтүлдү
26 Узденов Тимур Камалович 06.04.1990 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
27 Дадабаев Жумажон Алишерович 08.08.1991 Эркек Тажик Жогорку билим ТБМУ Азамат врач, 05.09.2018 - Каттоодон четтетилди
28 Исабаева Айлархан Кияновна 08.12.1970 Аял Кыргыз Жогорку билим Кызыл-Кыя индустриалдык-педагогикалык колледжи окутуучу , 01.09.1992 - Көрсөтүлдү
29 Тешабаев Дилмурод Таваккалжонович 03.11.1990 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
30 Дарбишев Акылбек Кадыркулович 26.12.1985 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
31 Муктарова Фарида Мамытовна 30.12.1979 Аял Кыргыз Жогорку билим КИПК окутуучу, 01.09.2016 - Каттоодон четтетилди
32 Касымов Адыльжан Камильжанович 05.07.1956 Эркек Тажик Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
33 Хасанжанов Узген Рустамович 24.06.1956 Эркек Өзбек Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
34 Беширова Зэкия Мухамедовна 09.10.1967 Аял Түрк Орто билим Ак Санат Окутуучу, 01.09.2019 - Көрсөтүлдү
35 Карабаев Абдураимжон 09.02.1956 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
36 Юлдашев Эркенжан Хаитбаевич 02.02.1957 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
37 Султанова Кумышай Абдурашитовна 07.06.1964 Аял Кыргыз Орто атайын билим Кызыл-Кыя аймактык ооруканасы мед айым , 15.03.1983 - Көрсөтүлдү
38 Ташмаматов Максат Махамаджанович 18.04.1995 Эркек Кыргыз Бакалавр Строителный комплекс Ак булак строитель , 23.07.2018 - Көрсөтүлдү
39 Мадалимова Хуршида Каримжановна 15.02.1984 Аял Тажик Жогорку билим ООСо Мол Булак финансист, 02.02.2018 - Көрсөтүлдү
40 Арипов Токтосун Етмишович 20.10.1965 Эркек Өзбек Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
41 Муратова Иньтимасхан Бурхонидиновна 25.08.1980 Аял Тажик Жогорку билим ККТИ окутуучу, 01.09.2008 - Көрсөтүлдү
42 Арипов Шухратжон Етмишевич 09.10.1976 Эркек Өзбек Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
43 Батирова Фирузахон Хамитовна 25.02.1981 Аял Өзбек Орто атайын билим Айбек базары Тигүүчү, 20.05.2020 - Көрсөтүлдү
44 Курбанбеков Ырыскул Рахматуллоевич 24.11.1974 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
45 Ташбаева Тохтахан Эркинбаевна 06.09.1962 Аял Кыргыз Жогорку билим №6 Т.Сатылганов орто мектеби Мугалим , 01.09.1990 - Көрсөтүлдү
46 Батиров Илхомжон Хамитович 12.08.1979 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
47 Бегматова Ыкбалхон Хабибуллоевна 28.09.1985 Аял Кыргыз Орто кесиптик билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
48 Закиров Умар Умитжонович 09.09.1987 Эркек Өзбек Орто кесиптик билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
49 Абдукаримова Индира Исроилжоновна 15.02.1998 Аял Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
50 Хасанов Дильшотжон Муратжонович 09.05.1992 Эркек Өзбек Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
51 Эргешова Гулзира Мусаковна 03.12.1980 Аял Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
52 Юлдашева Толгонай Ахмадовна 28.03.1987 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
53 Ярматов Хурсанжон Усенбаевич 29.12.1989 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
54 Муринова Халида Юрсуновна 22.09.1986 Аял Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү