Шаардык кеңештердин тизмеси > Кемин шаардык кеңеш > «АСМАН АЛА - ТОО» Элдик саясий партиясы

Саясий партиянын кыскача аталышы:  «Асман Ала-Тоо» ЭСП

ИН: 02507201210105

Катталган регионалдык филиалдардынсаны : жок

Туруктуу коллегиалду башкаруу органы:Саясий Кенеш

Башкаруу органдарынын жана түзүмүнүн деталдары:

Партиянын жогорку башкаруу органы – съезд, партиянын ишине байланыштуу бардык маселелер боюнча чечим кабыл алууга ыйгарым укуктуу

Партиянын Саясий Кеңеши - партиянын туруктуу коллегиалдуу органы. Партиянын Саясий Кеңеши бардык саясий маселелерди карайт жана чечимдерди кабыл алат, партиянын уюштуруу жана экономикалык маселелери Конгресстин жана Аткаруу комитетинин өзгөчө компетенциясына кирген маселелерден тышкары

 Борбордук Аткаруу Комитети (БШК) - туруктуу иштейт, партиянын аткаруу органы жана партиянын Съезддеринин жана Саясий Кеңешинин чечимдеринин аткарылышын камсыз кылат.

 Партия 2012-жылы Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышкан. Учурда партия республиканын 3 шаарында өткөн шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоого катышууда.

Партиянын максаты:

Партиянын негизги максаты – мамлекеттик саясат, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар тарабынан кабыл алынган чечимдер Кыргыз Республикасынын калкынын кызыкчылыктары менен шайкештигин камсыз кылуу