Саясий партиянын кыскача аталышы: «Акшумкар»
ИНН: 02612200510210
Саясий партиянын түзүлүүшү: Консервативдик-либералдуу саясий уюм
Уставдын кабыл алынган датасы: 26.12.2005 жыл.
Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы: Партиянын саясий кенеши
Штабдын коомдук кабылдамасынын дареги: Кант ш. 2 кичи район, №1 Жатакана
Ысык-Ата району жана Кант ш. Боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү: Жукова Людмила
Владимировна
Тел.: 0 551 765 567