2022 09 Октябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Айылдык АШКлардын тизмеси > Өзгөн АШК > Кызыл-Октябрь айылдык кеңеши > Беш-Абышка-Кремль