2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Чий айылдык кеңеши
Аманбаев атындагы айылдык кеңеши
Бакайыр айылдык кеңеши
Кара-Буура айылдык кеңеши
Көк-Сай айылдык кеңеши
Маймак айылдык кеңеши
Чолпонбай айылдык кеңеши