2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Чий айылдык кеңеши
Аманбаев атындагы айылдык кеңеши
Бакайыр айылдык кеңеши
Кара-Буура айылдык кеңеши
Көк-Сай айылдык кеңеши
Маймак айылдык кеңеши
Чолпонбай айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 №1 (Жоон-Добо)
2 №2 ( Жийде)
1 №1 ( Куркуроо)
2 №2 ( Аманбаев)
3 № 3 ( Ак-Жар)
4 №4 ( Суулу-Маймак)
1 №1 ( Кара-Сай)
2 №2 ( Ак-Башат)
1 №1 ( Манас)
2 №2 (Мектеп)
3 №3 (Ленин ОМ)
4 №4 ( Уч-Булак)
5 №5 (Чон Кара-Буура)
1 №1 ( Кайнар)
2 №2 ( Кок-Сай)
3 № 3 ( Мектеп Кок-сай)
1 №1 ( Маймак)
1 №1 ( Чолпонбай)
2 №2 ( Чымгент)
3 №3 ( Кок-Добо)
Всего: 0 0