Шаардык кеңештердин тизмеси > Ош шаардык кеңеш > "Биздин Кыргызстан" саясий партиясы

Саясий партиянын кыскача аталышы:  «Биздин Кыргызстан»

 

ИНН: 02711202010192

ЮЖБР кируу датасы:   27.11.2020 года

Саясий партиянын тузулушу:

Уставдын кабыл алынган датасы: 27.10.2020

Катталган регионалдык  филиалдардын саны: 2(эки)

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы:

Осмонов Айбек Жапарович

    Байланыш маалыматтары: 0222 46 12 45, 0552 270 071

    Дареги: Бишкек шаары., Токолдош., №61.

    Байланыш телефону: 0222 46 12 45, 0552 270 071

    Коомдук кабылдама: 0552 270 071

    Интернеттеги байланыш каражаттары: bizdin-kg_osh@mail.ru

    Расмий сайт: bizdin-kg_osh@mail.ru

    Партиянын торагасы: Осмонов Айбек Жапарович

    Саясий партиянын программасы :тиркелет

    Башкаруу органдары жана тузуму жонундо маалымат: Саясий кенештин торагасы

    Топчубаев Асылбек Аманович

    Саясий партиянын жаштар уюму:  (Жаштар канаты)