Саясий партиянын кыскача аталышы: “Ынтымак” СП

ИНН 00410201210080, ЮЖБР кирүү датасы: 04.10.2012

Саясий партиянын түзүлүүсү:  түзүүчү  съезди

Уставдын кабыл алынган датасы: 15.06.2012

Катталган регионалдык филиалдардын саны: -

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы: саясий кеңеш

САЯСИЙ ПАРТИЯ______ “Ынтымак”________________________________________ (партиянын аталышы)

Байланыш маалыматтары

Дареги: 720044, Бишкек ш., Алтымышев к., 165

Байланыш телефону: +996 704 775005

Коомдук кабылдама: Бишкек ш., Алтымышев к., 165

Интернеттеги байланыш тармактары:

Расмий сайт: https://yntymak2021.kg/

Партиянын төрагасы: (лидердин кыскача өмүр баяны):

Маматалиев Марлен Абдырахманович туулган жылы: 24.03.1981-ж.

Улуту: кыргыз

Башкаруу органдары жана түзүмү жөнүндө маалымат (сүрөтү жана сүрөттөмөсү):

Партиянын түзүмү партиянын курултайынан, партиянын төрагасынан, саясий кеңештен, ревизиялык комиссиядан, координатордон, ошондой эле партиянын баштапкы жана регионалдык бөлүмдөрүнөн турат.

Саясий партиянын жаштар уюму (сүрөтү жана сүрөттөмөсү):

жок

Саясий партиянын шайлоого катышуусу (шайланган кызматтардагы жана шайланган органдардагы саясий партиянын өкүлдөрү жөнүндө хронология жана сандык мааалыматтар).

Партия биринчи жолу 2021-жылдын 11-апрелине белгиленген жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышат.