Шаардык кеңештердин тизмеси > Кара-Суу шаардык кеңеши > "Эл Үмүтү социал-саясий партиясы" саясий партиясы
Аты жөнү Туулган датасы Жынысы Национальность Билими Организация Кызматы Статус
1 Эшмаматов Заирбек Кадырбекович 27.10.1988 Эркек Кыргыз Жогорку билим Кара-Суйский районный спорт комитет Инструктор, 14.01.2018 - Көрсөтүлдү
2 Турабаев Садыкжан Каримович 26.04.1958 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
3 Шакеева Курбанжан Жапаровна 30.03.1966 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
4 Абдураимов Ахмадали Абдулазизович 10.07.1964 Эркек Өзбек Орто кесиптик билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
5 Балтабаев Азамжан Камилович 04.05.1957 Эркек Өзбек Орто кесиптик билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
6 Сатвалдиева Феруза Хасанбаевна 29.01.1972 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
7 Ахмедов Сабыр Турсунович 11.02.1954 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
8 Хакимжанов Шодилбек Дилшодбекович 27.02.1999 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
9 Изакеева Рита Кутманалиевна 26.06.1982 Аял Кыргыз Жогорку билим Соц.защита Кара-Сууйского района социальный работник, 01.01.2020 - Көрсөтүлдү
10 Шарабидинов Нурбек Шарабидинович 03.08.1983 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
11 Муминов Ойбек Бабырович 05.09.1991 Эркек Өзбек Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
12 Мамаханова Сохибахон Рахимбердиевна 11.02.1985 Аял Өзбек Жогорку билим сш К.Рахимов учительница, 01.09.2009 - Көрсөтүлдү
13 Ахметов Нурлан Фурхатович 04.02.1986 Эркек Казак Бакалавр Жумушсуз Көрсөтүлдү
14 Таиров Рамазан Акылтаевич 01.02.1995 Эркек Кыргыз Жогорку билим Кара-Суйский ТРБ врач-педиатр, 13.04.2021 - Көрсөтүлдү
15 Маразыкова Баян Камчиевна 12.03.1977 Аял Кыргыз Жогорку билим сш Манас учительница, 01.09.1999 - Көрсөтүлдү
16 Полатов Кудратилло Гапиржанович 13.05.1996 Эркек Өзбек Бакалавр Жумушсуз Көрсөтүлдү
17 Алиев Бексултан Таштемирович 20.10.1986 Эркек Кыргыз Бакалавр частная автошкола учитель, 01.01.2019 - Көрсөтүлдү
18 Маликова Разия Нурдуновна 27.06.1962 Аял Кыргыз Жогорку билим сш Манас учитель немецского и английского языка, 01.09.1995 - Көрсөтүлдү
19 Сатыкулов Белек Исабекович 16.11.1985 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
20 Ишатов Мурзабек Исабекович 13.01.1987 Эркек Кыргыз Бакалавр Жумушсуз Көрсөтүлдү
21 Юлдашева Клара Абиджановна 27.04.1968 Аял Өзбек Жогорку билим Работник Общественный фонд Подруга Общественный фонд Подруга, 02.05.2019 - Көрсөтүлдү
22 Абдуллаев Баяман Кенешбекович 18.07.1995 Эркек Кыргыз Бакалавр Жумушсуз Көрсөтүлдү
23 Маматов Тимур Канатович 21.05.1995 Эркек Кыргыз Бакалавр Жумушсуз Көрсөтүлдү
24 Багишева Ильмира Анорбаевна 08.10.1976 Аял Кыргыз Орто атайын билим ЦСМ Карасуу медсестра, 01.01.1996 - Көрсөтүлдү
25 Ташиев Исмаилбек Абытович 09.04.1992 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
26 Жанибек уулу Бекболот 29.01.1991 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
27 Тынычбек кызы Каныкей 24.06.1992 Аял Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
28 Абдраимов Сапарбай Ташбекович 28.08.1990 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
29 Якубов Авазбек Худайбердиевич 19.07.1987 Эркек Өзбек Орто кесиптик билим Кыргыз Темир Жолу Кыргыз Темир Жолу, 01.01.2005 - Көрсөтүлдү
30 Кеңешбай кызы Чолпон 30.09.1990 Аял Кыргыз Жогорку билим Частная фирма торговый агент, 01.01.19 - Көрсөтүлдү
31 Култаев Асылбек Жалибаевич 22.04.1985 Эркек Кыргыз Орто кесиптик билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
32 Нишанов Абдисамат Рахманбердыевич 28.08.1972 Эркек Кыргыз Бакалавр сш Манас учитель физкультуры, 01.09.2014 - Көрсөтүлдү
33 Асан кызы Назгүл 05.03.1991 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
34 Маматисаков Мелис Абдувалиевич 29.04.1988 Эркек Кыргыз Жогорку билим Ошская областная больница врач, 01.01.2011 - Көрсөтүлдү
35 Ахмеджанов Махмуджон Ахмаджанович 31.07.1984 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
36 Исмаилова Аида Махаматсалиевна 01.08.1996 Аял Кыргыз Бакалавр Жумушсуз Көрсөтүлдү
37 Абдуганиев Илхом Алимжанович 16.12.1980 Эркек Өзбек Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
38 Изакеев Руслан Кутманалиевич 22.11.1987 Эркек Кыргыз Бакалавр Жумушсуз Көрсөтүлдү
39 Моминова Нигорахон Вахабжановна 07.01.1989 Аял Өзбек Жогорку билим Карасуйский ТРБ акушер, 01.01.2018 - Көрсөтүлдү
40 Саитов Равшан Рашидович 25.05.1991 Эркек Татар Жогорку билим сш В.И.Ленин №66 учитель, 01.09.2019 - Көрсөтүлдү
41 Махамаджанов Ахмаджан Абдуллажанович 22.05.1987 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
42 Ишатова Жаркынай Исабековна 08.11.1995 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
43 Хакимджанов Гулам Иргашевич 02.09.1965 Эркек Өзбек Орто кесиптик билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
44 Баргыев Эрлан Мусаевич 14.06.1988 Эркек Кыргыз Жогорку билим сш имени В.И.Ленина №66 учитель, 01.09.2017 - Көрсөтүлдү
45 Мирсаидова Саёра Юрсунжановна 04.08.1987 Аял Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
46 Байматов Аббас Жахангирович 21.09.1961 Эркек Кыргыз Жогорку билим сш К.Рахимова №68 учитель, 01.09.2003 - Көрсөтүлдү
47 Осмонов Улукбек Абиджанович 29.09.1988 Эркек Түрк Бакалавр Жумушсуз Көрсөтүлдү
48 Хакимжонова Интипатхон Узганбоевна 05.07.1972 Аял Өзбек Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
49 Рахматов Мухамаддиёр Махамад-Исмаилович 24.05.1998 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү