Темирова Мотавархан Таштемировна

1984-жылынын 6-мартында Майдан айыл аймагынын Кара-Кыштак айылында туулган. №56  С.Тажибаев атындагы орто мектебинде мугалим.