Темирова Мотавархан Таштемировна

  1. Айылдын аймагында жашаган элдерди айыл өкмөту тарабынан социалдык көйгөйлөрүн чечүүсүн сунуштоо жана аларды элдин кызыкчылыгы үчүн чечүү
  2. Айыл өкмөтүнө инвестиция тартуу жолу менен ар бир айылдын жашоочуларынын жашоо шарттарын женилдетүүнүн үстүндөгү иштерди жандандыруу
  3. Мектептерге инвестиция тартып, келечек жаштардын билим алуусуна шарттарды түзүү
  4. Мектептерди таза суу менен камсыз кылууга жардам берүү
  5. Социалдык жактан айылдык тургундарга өкмөт тарабынан жардам берүү

Тел.: 222411584