Жаныбеков Бөкөмбай Жаныбекович

Фамилиясы: Жаныбеков

Аты: Бокомбай

Атасынын аты: Жаныбекович

Туулган датасы: 23.01.1971-ж

Иштеген жери жана элеген кызматы: Жеке ишкер