Эргешов Толкун Турдукулович

Фамилиясы: Эргешов

Аты: Толкун

Атасынын аты: Турдукулович

Туулган күнү: 01.09.1970

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 2018-жылдан азыркы убакка чейин – Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги, КР ЮМ алдындагы МКЮЖ КБнун региондор аралык бөлүмүнүн жетекчиси (Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Талас облустары)