Абдыразаков Нурсултан Эркинбекович

Фамилиясы: Абдыразаков

Аты: Нурсултан

Атасынын аты: Эркинбекович

Туулган датасы: 02.01.1990ж

Иштеген жери жана элеген кызматы: ЖИ «Абдыразкаов Н.Э»