Мамасыдыков Кумарбек Канболотович

Мамасыдыков

                                                           Кумарбек

                                                           Канболотович

                                                           18.05.1978

                                                    “Полипласт” ЖЧКнун башкы мүдүрдүн

                                               оорун басары

                                           “Жаңы заманды көздөй!”

ШТАБДЫН ДАРЕГИ: Жалал-Абад ш., Б.Осмонов көч.,квартал 125, “Зулпукар Ата” соода комплекси,№ 5-чи жай.

Телефон: (0773) 50-07-37

Электрондук дареги: mamasydykovkumarbek@gmail.com