Алтынбеков Айбек

Фамилиясы: Алтынбеков

Аты: Айбек

Атасынын аты: Алтынбекович

Туулган датасы: 12,01,1978-ж

Иштеген жери жана элеген кызматы: ЖК Депутат

Урааны: Эртенки күнүндү БҮГҮН ТАНДА!

штабДЫН ДАРЕГИ; Базар-Коргон шаары. б.осмонов №172

тел.: 0551-21-21-41

САЙТЫ ЖЕ почтаСЫ: алтынбеков айбек