Уметалиев Артур Алимжанович

Фамилиясы: Уметалиев

Аты: Артур

Туулган датасы: 09 мая 1973 года

Иштеген жери жана элеген кызматы: жеке ишкер

Урааны: Кыргызстан – мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү!

Байланышуу телефондор: 996 700 919 595, 996 508 111 919