Сарбагышев Максатбек Канатбекович

Фамилиясы: Сарбагышев

Аты: Максатбек

Атасынын аты: Канатбекович

Туулган датасы: 01.07.1985      

Иштеген жери жана элеген кызматы: Убактылуу иштебейт