Мамбеталиева Анара Хамзаевна

Фамилиясы: Мамбеталиева

Аты: Анара

Атасынын аты: Хамзаевна

Туулган датасы: 30.01.1983

Иштеген жери жана элеген кызматы: Убактылуу иштебейт